ព័ត៌មាន​ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ
ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 8 September, 2021   ម៉ោង 12:10

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥៩៦នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣៩៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មី >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 8 September, 2021   ម៉ោង 07:56

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសចំនួន៦ករណី បណ្តាលឱ្យមានអ្នកស្លាប់៥នាក់ និងអ្នករបួសចំនួន៩នាក់។ នេះបើតាមរបាយការណ៍អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។ >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 6 September, 2021   ម៉ោង 12:48

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥២៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៤៤៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មី >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 6 September, 2021   ម៉ោង 07:34

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមរបាយការណ៍ របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន៤លើក បណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់២នាក់ >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 4 September, 2021   ម៉ោង 12:26

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៤២២នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ៣៧៦នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មី >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 4 September, 2021   ម៉ោង 07:59

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមរបាយការណ៍ របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន៧លើក បណ្ដាលឱ្យមនុស្សស្លាប់៧នាក់ >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 2 September, 2021   ម៉ោង 12:44

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៤១៦ នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣៨៦នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មី >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 2 September, 2021   ម៉ោង 07:49

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមរបាយការណ៍ របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន៥លើក បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់៣នាក់ >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 1 September, 2021   ម៉ោង 10:54

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ដោយក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹង >>អាន​បន្ត

ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ admin ថ្ងៃទី 1 September, 2021   ម៉ោង 09:01

(ភ្នំពេញ)៖ មនុស្ស ៥នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន នៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ពួកគេជាអ្នកកត់ និងអ្នកលួចចាក់ឆ្នោតវៀតណាម។ ដែលប្រព្រឹត្តនៅទីតាំង ចំណុចផ្ទះលេខ១០២ >>អាន​បន្ត